Прием в комплекс „Св. Йосиф“

В Дом за възрастни хора „Св. Йосиф” могат да бъдат настанени:

- Самообслужващи се, подвижни и здрави хора;
- Трудноподвижни хора, с ограничена възможност да се обслужват самостоятелно;
- Неподвижни хора, които са изцяло зависими от грижите на персонала.

_____________________________________________________________________________

Настаняването в Дом за възрастни хора „Св. Йосиф” може да бъде за дългосрочен или краткосрочен период, в зависимост от желанието на кандидата и неговите близки.НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ПРИ ПОСТЪПВАНЕ В ДОМ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА „СВ. ЙОСИФ”

1. Копие от документ за самоличност /лична карта/.
2. Медицинско удостоверение /за постъпване в специализирана институция/ от личен лекар.
3. Рецептурна книжка и здравно-осигурителна книжка за записване при личен лекар.
4. Копие от Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК /ако има такова/.

МЕДИЦИНСКО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ОБЩО ЗДРАВОСЛОВНО СЪСТОЯНИЕ:

ИЗТЕГЛИ ТУК

Свържете се с нас

Ако имате въпроси или желаете да направите оглед на място, обадете ни се!