Пакети за обслужване

* Цената не включва лекарства и санитарни материали, както и допълнителни разходи, като медицински и клинични
изследвания, процедури, екскурзии и др.